• #fallit
  • #sundhedsvæsenet
  • #socialvæsenet
  • #retsvæsenet

Sundhedsvæsenet, Socialvæsenet og Retsvæsenets fallit

Køb bogen her

Kr. 299,- 150,-

inkl. forsendelse til adresser i Danmark

Bestil her
Fås også som e-bog

Fås også
som e-bog

Kr. 150,- 100,-

sendes som PDF til din e-mail

Bestil her

Dedikation

Min bog er dedikeret til mine patienter gennem 38 år samt de tusindvis af mennesker, der er blevet fejldiagnosticeret, fejlbehandlet, mishandlet, voldtaget, forgiftet, drevet til selvmord og dræbt af systemets lakajer.

(Enhver, der stødes/forarges over disse ord, ved ikke, hvor grelt det står til i vores sundhedsvæsen, socialvæsen og retsvæsen)

Enhver sandhed passerer gennem tre stadier før den erkendes

  • FØRST LATTERLIGGØRES DEN
  • SÅ MODARBEJDES DEN VOLDSOMT
  • DERNÆST ANSES DEN FOR INDLYSENDE

Arthur Schopenhauer

Derfor har jeg skrevet denne bog

Min tillid til sundhedsvæsenet, socialvæsenet og retsvæsenet har været ikke eksisterende i mere end 20 år. Den behandling syge og arbejdsløse har fået i sundhedsvæsenet og socialvæsenet især siden 2013 har været himmelråbende forkert. De tiltag mange retskafne mennesker og jeg har gjort for at råbe væsnerne op, så de forstod, hvad de gjorde forkert, har været mislykket.

Syge og arbejdsløse behandles fortsat nedværdigende, de fejldiagnosticeres, de fejlbehandles, de skammes ud, de misbruges i jobcentrenes regi og påføres andre uhyrligheder.

Sundhedsvæsnet og retsvæsenets overgreb på mig i min behandling af HPVvaccine-skadede samt min overtagelse af Karina Hansens behandling, efter Forskningscenter for Funktionelle Lidelser havde givet op, er så nedværdigende og fejlagtig, at det ikke er en retsstat værdig.

Til trods for jeg havde handlet lægefagligt korrekt i Karina Hansens sag, blev jeg bortdømt i Byretten. Landsretten fulgte trop ved at nægte mig adgang til at få sandheden frem. Jeg ville derfor også tabe i Landsretten, hvorfor jeg hævede sagen i maj 2020.

Disse uretfærdigheder og væsnernes mishandling af alt og alle skulle til offentlighedens kendskab. Derfor besluttede jeg i foråret 2020 at skrive en bog i stedet for at føre en landsretssag, som var tabt på forhånd. Mit mål med bogen er at gøre hr. og fr. Danmark opmærksomme på de mange problemstillinger og give dem modet til at stå op for deres sager, således at væsnerne ikke længere kan ”køre dem over”.

Mit håb er også, at politikerne langt om længe vil vækkes af deres Tornerosesøvn og rette op på væsnernes mishandling af landets borgere. Det er jo politikerne, der har magten til at gennemføre relevante lovændringer og se til, at de overholdes.

Med venlig hilsen Stig Gerdes

Jeg læser udvalgte passager op fra min nye bog. Lyt med her.

Dekadencen har sejret – Sandheden er blevet et mangehovedet uhyre!