• #fallit
  • #sundhedsvæsenet
  • #socialvæsenet
  • #retsvæsenet

Sundhedsvæsenet, Socialvæsenet og Retsvæsenets fallit

Anmeldelser

Jeg har fået min bog. Er allerede rystet. Direktøren for Lægemiddelstyrelsen er tilbøjelig til stadig at være loyal overfor tidligere jobs i medicinalindustrien. FUCK! Det er så ÆKELT!
Charlotte

Har læst bogen der fremkalder store frustrationer i mig. Større end inden jeg læste bogen. En følelse af afmagt. Dog opgiver jeg ikke kampen for mere retfærdighed i sundhedsvæsenet, socialvæsenet og retsvæsenet 💪 MEGET SKARP formuleret tilmed med plads til humor. Tak Stig – mange tak for dit værk ♥️ Jeg mener bogen er historisk og er århundreders bog hvis man spørger mig.
Claudia

Begynder først nu at begribe hvad det her korrupte system handler om. Er så glad for jeg fik fat i din bog, Stig Gerdes . Er fanmer gal.
Charlotte

Kære Stig Gerdes. Tusind tak for, at du er så modig, at du fortsætter kampen imod uretfærdighederne i samfundet ,og der er jo desværre nok at tage fat på. Det er godt, at der endelig igen er en, indenfor “systemet”, der tør stå frem, for når man er en af dem, der har brug for “forståelse”, og der så ikke er et levende menneske, med forstand på andet end faragraffer, man kommer i kontakt med. Man føler sig fuldstændig magtesløs, når man får på fornemmelsen , at de der burde gøre livet lidt bedre og lettere for syge og svage ,faktisk altid kan finde en paragraf, der hindrer, at dette kan “lade sig gøre”. Jeg er nærmest opvokset med, at ” alt kan lade sig gøre”, når viljen er til stede. Det er da ikke så svært at forstå , hvorfor så mange , både børn , unge , voksne og nu også ældre “går ned med flaget. Det mest ærgerlige ved dette er, at det altid går ud over de bedste .Vi mangler nogle flere ,der tør stå ved deres meninger ,og ikke så mange konflikt sky egoister. Jeg siger tak for de to bøger, jeg modtog i sidste uge. Jeg kunne næsten ikke slippe den igen, men jeg har lidt svært ved de små bogstaver, jeg må vist ha` fat i en lup , men jeg forstår godt årsagen, så det er ok.🤔😉(Tak til dig fra en gammel kone på snart 82, der kender til tingene både fra den ene side og fra den anden, og desværre har du ret.) Jeg fortsætter mine “kampe”, her i min lille Verden.🙃
Grete

Jeg har læst din Bog. Den har faaet flere forskellige Tanker /Følelser FREM, efterhaanden, jeg læste mig igennem dine Oplevelser med disse dysfunktionelle Kolosser paa Lerfødder !.(men glemmer ikke dig og de Læger, som dagligt gør GODT LYTTENDE helsebringende arbejde) Din Bog har faaet mig til at stille mig selv nogle vigtige (Helse)Spørgsmaal, om hvordan jeg egentlig sélv omgaaes egen Læge/Sundhedsvæsenet !!!. Tak for dét 🙂 . Jeg haaber, at din Bog nu kommer UD til alle Landets Biblioteker, og kommer til at staa paa ” Nye Bøger” / “Aktuelle Bøger” – Hylderne !. Har jeg glemt Statens “Corona-Styre” ?. Nej; men Bibliotekerne kan udsende 14Dages/Maaneds-“Nye Bøger at læse ” – Opslag paa Bibliotekernes Hjemmesider/andre Medier !, saa det ikke kun er Marc Zuckerberg og Co., som faar Glæde af alle vore delte Oplysninger. Tak for dit Mod til at turde være ogsaa KRITISK agerende Borger, en Egenskab, som BURDE være et Imperativ i en Stat med saa mange magtliderlige uforstandige Styrelses-Ledelser(og diverse Politikere) samt logrende mikrofonholdende elektroniske og analoge Medier (kaldet “Den 4. Statsmagt”)!. PS: Jeg kan allerede høre Holger Danske rasle med sit Grej !.

Tak for dig, du er en ener men bestemt ikke alene, systemet har netop lukket sig om sig selv og der er ingen klagemuligheder. Retssikkerheden for social udsate og syge borgere er totalt væk.
Keyana

Stig Gerdes er en ægte ildsjæl. Og han dræbes langsomt. Jeg har ikke ord.
Charlotte

Hej Stig. Nu har jeg læst bogen – med stigende frustration over “det offentliges” korrupte handlemåde. Bogen er et meget velrettet skud mod et system / systemer der lukker om sig selv, og som blindt blæser på alt  andet end egen indbildt og forløjet ufejlbarlighed. Jeg er imponeret over at der er plads til humor og afklarethed i din fremstilling – og tilliden til systemerne som er vaklende, får her et velbelyst og velargumenteret partsindlæg – som bør få relevante kritikere og presse til at reagere.
Mogens Undén

Jeg har læst din bog med stor interesse! Det virker så stærkt, fordi du har samlet det hele. Jeg får myrekryb over al den magtmisbrug, din bog rummer, og jeg har mange gange undervejs i læsningen følt mig lige så magtesløs, som jeg engang følte mig som patient i et sundhedsvæsen, der ikke tog mine symptomer alvorligt. Men det gjorde de heldigvis i Tyskland. Tak til dig Stig. Må din bog vinde gehør overalt, hvor der findes gode mennesker!
Hanne

Tusind, tusind tak for dig Stig Gerdes . Uden dig overlever vi almindelige mennesker ikke.
Jeg har meldt både jobcenteret i Mariagerfjord og lægeservice. Dk
Ph. D. Psykiater LARS søndergård, som tager rundt i kommunerne og laver speciallæge erklæring efter principperne om, at den danske borger er bedrager, spiller syg, men ivirkeligheden ikke er der. (LIVA KURSER.) lægeservice. Dk bestilles af kommunerne til at lave sidste og afgørende speciallæge erklæring inden den syge borger skal for rehabiliterings teamet. Her fjerner ansatte læger ved lægeservice den syge borgers diagnoser og erstattet dem med nye fiktive diagnoser, og skriver at der herefter ikke er nogen lægelige dokumentation for at, at borgere blot kan tiltræde det danske arbejdsmarked. Og får herefter afvist flexjob el. Førtidspension.
Og du har 100 % ret. Systemet spiller fallit for det viser sig at Lars Søndergård er infiltreret i netværket, med tråde både ind i Justitsministeriet, arbejdsskadestyrelsen, ankestyrelsen, og til politiet hvor han er fungerende underviser på politi skolen samt på KBH ‘Uni.
Så når politiet får anmeldt sagen lader de den blot ligge på deres bord 2 år. – de er ikke interesseret at fælde den kriminelle. Nej de forælder sagerne, og lader som intet er galt.
Hele systemet er bund Korrupt.
Så igen tusind, tusind tak for dig Stig Gerdes, vi følger dig tæt, bakker op om hele din fremstilling og vi vil kæmpe til blodet sprøjter, imod dette
Falitte system 😈👹👿

Dekadencen har sejret – Sandheden er blevet et mangehovedet uhyre!